Commissies

De commissies ondersteunen het bestuur van studievereniging Reholitas. Er zijn 6 commissies die elk hun eigen taak uitvoeren binnen de studievereniging, wat deze taak inhoud en wie lid zijn van de commissies vindt u hieronder.


PR- &  Sponsorcommissie

De PR- & Sponsorcommissie is verantwoordelijk voor het leggen en onderhouden van relaties met het bedrijfsleven en andere externe contacten. De commissie is verantwoordelijk voor de algemene uitstraling van studievereniging Reholitas. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het werven van nieuwe sponsors en het contact houden met bestaande sponsoren.

De commissie bestaat voor het studiejaar 2023-2024 uit:

Jelte Krijnsen 

Robbert Thomassen

Wieger Rinsma

Busse Oude Egbrink

Rutger de Vegt


Kascontrole Commissie

De kascontrole commissie bestaat uit drie betrokken en verkozen leden. Zij ondersteunen de penningmeester van het huidige bestuur en houden toezicht op alle financiële zaken binnen de vereniging. Zij controleren het jaarverslag en geven toestemming tot decharchering van het bestuur. Ook begeleidt de kascontrolecommissie de stemmingsronde bij het vaststellen van een nieuw bestuur. 

De commissie bestaat voor het studiejaar 2023-2024 uit:

Suzanne de Raat

Jelte Krijnsen

Fleur Nijholt

Matt Kayim

Femke Scholtmeijer


Algemene Zakencommissie

De algemene zakencommissie houdt zich veelal bezig met het organiseren van activiteiten en borrels Er is altijd een lid van Algemene Zaken Commissie aanwezig op activiteiten. Tijdens deze activiteiten leggen zij beeldmateriaal vast. De activiteiten staan altijd garant voor een goede gelegenheid elkaar beter te leren kennen.

De commissie bestaat voor het studiejaar 2023-2024 uit:

Aline de Jong

Anneke Veenema

Hieke Floris

Annamarie Veenstra

​Lotte van Schaik

Veerle Samshuijzen


Excursiecommissie

De Excursie commissie organiseert verscheidene excursies gedurende het jaar. Tijdens deze excursies krijgen studenten de kans zich een beter beeld te vormen van bedrijfsprocessen en contact op te doen met potentiële toekomstige werkgevers. Ook organiseren ze lezingen die verdere verdieping op de lesstof bieden.

De commissie bestaat voor het studiejaar 2023-2024 uit:

Maureen Jannink

Anouk Rustenburg

Alida Oostindiër

Charley van Norel

Eline Klaseboer

Tanja de Groot


Buitenlandse Excursie Commissie

De buitenlandse excursie commissie organiseert elk jaar een excursie naar het buitenland. Met ongeveer 20 studenten reist men af naar een plaats in het buitenland, vanaf hier worden verschillende voedingsmiddelenbedrijven bezocht. De buitenlandse excursie duurt een week. Naast dit educatieve gedeelte organiseert de commissie veel sociale en culturele activiteiten tijdens de reis.

De commissie bestaat voor het studiejaar 2023-2024 uit:

Daan Nauta

Silke Burghout

Femke Scholtmeijer

Ichelle van den Berg

Manon Sentener

Silvia Herrema​


PAMA Commissie

De PAMA Commissie (papa- en mamacommissie) organiseert het gehele jaar SLB-gerelateerde activiteiten voor eerstejaars. De PAMA-commissie heeft als centrale doelstelling dat de eerstejaars elkaar en tevens de opleiding beter leren kennen. Er wordt gezorgd voor een leuke invulling voor SLB. Aan het begin van het jaar worden meerderejaars aan een groep eerstejaars gekoppeld. De eerstejaars kunnen het gehele jaar met vragen bij deze meerderejaars terecht.

De commissie bestaat voor het studiejaar 2023-2024 uit:

Suzanne de Raat

Ryleen Harkema

Roos Staverman

Leslie Wolbink

Steijn Jansen


Sociale media commissie

De Sociale media commissie beheert de Instagram van Reholitas. Op deze manier kan de commissie de toekomstige studenten laten zien wat de studie voedingsmiddelentechnologie inhoudt. Daarnaast kunnen ze de huidige studenten op de hoogte houden van wat er op de opleiding speelt.

Deze commissie bestaat voor het studiejaar 2023-2024 uit:

Hendrik Sijtsma

Rosalie Bruggink

Berber van den Bremen