Commissies

De commissies ondersteunen het bestuur van studievereniging Reholitas. Er zijn 6 commissies die elk hun eigen taak uitvoeren binnen de studievereniging, wat deze taak inhoud en wie lid zijn van de commissies vindt u hieronder.


PR- &  Sponsorcommissie

De PR- & Sponsorcommissie is verantwoordelijk voor het leggen en onderhouden van relaties met het bedrijfsleven en andere externe contacten. De commissie is verantwoordelijk voor de algemene uitstraling van studievereniging Reholitas. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het werven van nieuwe sponsors en het contact houden met bestaande sponsoren.

De commissie bestaat voor het studiejaar 2021-2022 uit:

Fleur Nijholt
Nynke Weelink​
Lieke van Rijn​
Heleen Beems


Kascontrole Commissie

De kascontrole commissie bestaat uit drie betrokken en verkozen leden. Zij ondersteunen de penningmeester van het huidige bestuur en houden toezicht op alle financiële zaken binnen de vereniging. Zij controleren het jaarverslag en geven toestemming tot decharchering van het bestuur. Ook begeleidt de kascontrolecommissie de stemmingsronde bij het vaststellen van een nieuw bestuur. 

De commissie bestaat voor het studiejaar 2021-2022 uit:

Fleur Nijholt
Age Lijas Boorsma
Bram Gjaltema
Scott Doornhof
Oane de Jong


Algemene Zaken Commissie

De algemene zakencommissie houdt zich veelal bezig met het organiseren van activiteiten en borrels Er is altijd een lid van Algemene Zaken Commissie aanwezig op activiteiten. Tijdens deze activiteiten leggen zij beeldmateriaal vast. De activiteiten staan altijd garant voor een goede gelegenheid elkaar beter te leren kennen.

De commissie bestaat voor het studiejaar 2021-2022 uit:

Matt Kayim
Oane de Jong​
Kes van de Werfhorst​
Lynn Balvert​
Stijn Palm


Excursie Commissie

De Excursie commissie organiseert verscheidene excursies gedurende het jaar. Tijdens deze excursies krijgen studenten de kans zich een beter beeld te vormen van bedrijfsprocessen en contact op te doen met potentiële toekomstige werkgevers. Ook organiseren ze lezingen die verdere verdieping op de lesstof bieden.

De commissie bestaat voor het studiejaar 2021-2022 uit:

Iris van der Ploeg
Rixt Stelma
Esther Spannenburg


Buitenlandse Excursie Commissie

De buitenlandse excursie commissie organiseert elk jaar een excursie naar het buitenland. Met ongeveer 20 studenten reist men af naar een plaats in het buitenland, vanaf hier worden verschillende voedingsmiddelenbedrijven bezocht. De buitenland excursie duurt een week. Naast dit educatieve gedeelte organiseert de commissie veel sociale en culturele activiteiten tijdens de reis.

De commissie bestaat voor het studiejaar 2021-2022 uit:

Eline Kroon


PAMA Commissie

De PAMA Commissie (papa- en mamacommissie) organiseert het gehele jaar SLB-gerelateerde activiteiten voor eerstejaars. De PAMA-commissie heeft als centrale doelstelling dat de eerstejaars elkaar en tevens de opleiding beter leren kennen. Er wordt gezorgd voor een leuke invulling voor SLB. Aan het begin van het jaar worden meerderejaars aan een groep eerstejaars gekoppeld. De eerstejaars kunnen het gehele jaar met vragen bij deze meerderejaars terecht.

De commissie bestaat voor het studiejaar 2021-2022 uit:

Rianne Schulpzand
Ietske Nynke Krol


Lustrum Commissie

De commissie bestaat voor het studiejaar 2021-2022 uit:

Rianne Schulpzand
Kevin de Leeuw
Arnold Gunnink
Eline Kroon
Dennis ter Denge
Jelmer van der Zee​
Tijmen Joris van der Veen
Milan Bootsveld
Janien Vos
Lieke van Rijn


Sociale Media Commissie

Deze commissie bestaat voor het studiejaar 2021-2022 uit:

Nienke Schaap
Mark de Boer​
Lieke van Rijn​
Sanne de Groot