Commissies

De commissies ondersteunen het bestuur van studievereniging Reholitas. Er zijn 6 commissies die elk hun eigen taak uitvoeren binnen de studievereniging, wat deze taak inhoud en wie lid zijn van de commissies vindt u hieronder.


PR- &  Sponsorcommissie

De PR- & Sponsorcommissie is verantwoordelijk voor het leggen en onderhouden van relaties met het bedrijfsleven en andere externe contacten. De commissie is verantwoordelijk voor de algemene uitstraling van studievereniging Reholitas. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het werven van nieuwe sponsors en het contact houden met bestaande sponsoren.

De commissie bestaat voor het studiejaar 2020-2021 uit:

Mike Groot
Eline Kroon
Bauke Idsardi
Lieke van Rijn


Kascontrole Commissie

De kascontrole commissie bestaat uit drie betrokken en verkozen leden. Zij ondersteunen de penningmeester van het huidige bestuur en houden toezicht op alle financiële zaken binnen de vereniging. Zij controleren het jaarverslag en geven toestemming tot decharchering van het bestuur. Ook begeleidt de kascontrolecommissie de stemmingsronde bij het vaststellen van een nieuw bestuur. 

De commissie bestaat voor het studiejaar 2020-2021 uit:

Age Lijas Boorsma
Fleur Nijholt
Bram Gjaltema


Algemene Zaken Commissie

De algemene zakencommissie houdt zich veelal bezig met het organiseren van activiteiten en borrels Er is altijd een lid van Algemene Zaken Commissie aanwezig op activiteiten. Tijdens deze activiteiten leggen zij beeldmateriaal vast. De activiteiten staan altijd garant voor een goede gelegenheid elkaar beter te leren kennen.

De commissie bestaat voor het studiejaar 2020-2021 uit:

Fleur Nijholt
Stijn Palm
Oane de Jong


Excursie Commissie

De Excursie commissie organiseert verscheidene excursies gedurende het jaar. Tijdens deze excursies krijgen studenten de kans zich een beter beeld te vormen van bedrijfsprocessen en contact op te doen met potentiële toekomstige werkgevers. Ook organiseren ze lezingen die verdere verdieping op de lesstof bieden.

De commissie bestaat voor het studiejaar 2020-2021 uit:

Fenna Bijl
Rixt Stelma
Anna Keetels

 


Buitenlandse Excursie Commissie

De buitenlandse excursie commissie organiseert elk jaar een excursie naar het buitenland. Met ongeveer 20 studenten reist men af naar een plaats in het buitenland, vanaf hier worden verschillende voedingsmiddelenbedrijven bezocht. De buitenland excursie duurt een week. Naast dit educatieve gedeelte organiseert de commissie veel sociale en culturele activiteiten tijdens de reis.

De commissie bestaat voor het studiejaar 2020-2021 uit:

Jelmer van der Zee
Sarah Entius
Shirin Nijstad
Rianne Schulpzand


PAMA Commissie

De PAMA Commissie (papa- en mamacommissie) organiseert het gehele jaar SLB-gerelateerde activiteiten voor eerstejaars. De PAMA-commissie heeft als centrale doelstelling dat de eerstejaars elkaar en tevens de opleiding beter leren kennen. Er wordt gezorgd voor een leuke invulling voor SLB. Aan het begin van het jaar worden meerderejaars aan een groep eerstejaars gekoppeld. De eerstejaars kunnen het gehele jaar met vragen bij deze meerderejaars terecht.

De commissie bestaat voor het studiejaar 2020-2021 uit:

Sophie Boldewijn
Michiel te Vaanholt
Wouter van Rooijen
Ietske Nynke Krol

 


Lustrum comissie

De commissie bestaat voor het studiejaar 2020-2021 uit:

Kevin de Leeuw
Arnold Gunnink
Eline Kroon
Dennis ter Denge
Jelmer van der Zee​
Tijmen Joris van der Veen
Milan Bootsveld
Janien Vos