Bestuur

Reholitas wordt geleid door een bestuur. Het bestuur bestaat uit zes studenten uit verschillende jaren van de opleiding, die voor één jaar de taak op zich nemen om de vereniging te besturen. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging bij officiële gelegenheden en is het gezicht van de vereniging. Dagelijks houdt het bestuur zich bezig met de coördinatie van de werkzaamheden van de commissies, de financiën van de vereniging, contacten met de opleiding en de sponsoren en de organisatie van studiegerelateerde excursies en activiteiten. Het is daarbij van groot belang om goed contact te hebben met de leden, wat wij dan ook hoog in het vaandel hebben staan.

Voor het studiejaar 2019-2020 bestaat het bestuur uit de volgende studenten:

Mark de Boer (Voorzitter)
Nelke Bakker (Vice voorzitter)
Bauke Idsardi (Penningmeester)
Esley Kok (Eerste secretaris)
Remko Groeneveld (Tweede secretaris)
Hester Meijer (Bestuur functionaris)